Spletni marketing in video oglaševanje sta v teh časih izjemno pomembna za vsako podjetje, saj se nahajamo v dobi digitalizacije, poplavi nekih spletnih strani in podjetij na splošno. Tako je ključno, da v tej dobi poskrbimo za kreativno, kakovostno in učinkovito spletno oglaševanje oziroma marketing. Velikokrat je smiselno tudi to, […]

Glavni cilj kontrolinga podjetij je oskrba managementa z ustreznimi informacijami. Od funkcije kontrolinga se namreč pričakuje dosledno in zelo natančno informiranje o finančnem stanju nekega podjetja.  Kontroling je torej v osnovi odgovoren za zbiranje informacij, in sicer z vseh ravni podjetja ter poročanje managementu. Njegov glavni namen pa je zagotavljati […]