Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji po zakonu ni obvezno, je poljubno in je sklenitev odvisna od vsakega posameznika posebej. Če imate urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje se boste tako izognili plačilu in doplačilu zdravstvenih storitev, zdravil in raznih medicinskih pripomočkov. Sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje velja samo za območje Republike Slovenije.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene oziroma je namenjeno vsem, ki že imajo urejeno in veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Zavarovalna pogodba, ki jo boste sklenili po zakonu traja eno leto in ima tri mesečni odpovedni rok. Zavarovanje se po dogovoru z zavarovancem avtomatično podaljšuje, dokler se zavarovanec ne odloči za prekinitev zavarovalne pogodbe.

Če je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje prekinjeno za obdobje enega meseca ali več, potem za zavarovanca velja tri mesečna čakalna doba. V tem časovnem obdobju zavarovalnica ne bo krila zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov. Tri mesečna čakalna doba se bo pričela z dnem začetka zavarovanja.

Kazalo vsebine

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji zakonsko določeno in ga mora imeti vsak državljan Republike Slovenije.

Obvezno zdravstveno zavarovanje je potrebno uredi na najbližji izpostavni enoti z obrazcem M1. V obvezno zdravstveno zavarovanje lahko vključite tudi družinske člane, ki bodo imeli urejeno zavarovanje po vaši strani.

Urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovancu uveljavljanje pravic do zdravil, medicinskih pripomočkov in različnih zdravstvenih storitev. Zavarovanci pa so upravičeni tudi do nadomestila plače med morebitno začasno zadržanostjo od dela in povračilom potnih stroškov v zvezi z uveljavljanem pravic do zdravstvenih storitev.

Obvezno zdravstveno zavarovanje in njegovo veljavnost lahko enostavno in hitro preverite preko njihove spletne strani ali pa preko sms sporočila. Za to boste potrebovali številko, ki je napisana na sprednjem delu vaše zdravstvene kartice.

Za zavarovance ZZVZZ je po zakonu tudi predpisana obveznost plačevanja prispevkov, kjer je predpisano tudi kdo je zavezanec  za njihovo plačevanje in  zavezanec za prijavo osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje.

urednistvo

Next Post

Oprema za udoben dom

Fri Oct 16 , 2020
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji po zakonu ni obvezno, je poljubno in je sklenitev odvisna od vsakega posameznika posebej. Če imate urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje se boste tako izognili plačilu in doplačilu zdravstvenih storitev, zdravil in raznih medicinskih pripomočkov. Sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje velja samo za območje Republike Slovenije. <a href="https://dopolnilno-zavarovanje.si/" target="_blank" rel="noopener">Dopolnilno zdravstveno zavarovanje</a> lahko [...]
Vrtni stoli

You May Like