Meritev električnih inštalacij preprečujejo večjo materialno škodo

Strokovna izvedba električnih inštalacij je ključnega pomena za zagotavljanje zadostne varnosti pri njihovi uporabi in tudi varnosti pred požarom. Površnost in nestrokovna izvedba se nam lahko v mnogih primerih maščujeta, saj lahko napaka v delovanju povzroči celo večjo materialno škodo ali ogrozi življenja uporabnikov. Vse to in še več pa lahko prepreči redna meritev električnih inštalacij, s katero se pravočasno odkrijejo morebitne napake in se prepreči najhujši scenarij.

Potrebno se je zavedati, da po končani izvedbi električnih inštalacij in namestitvi električne opreme, naprav, aparatov in strojev, naših skrbi ni konec. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah predpisuje, da je pred prvo uporabo potrebno opraviti obvezen pregled in meritev električnih inštalacij. Temu sledijo periodični redni pregledi, ki pa ne smejo biti daljši, kot je to zapisano v pravilniku, s čimer se izognemo materialni škodi, ki bi bila posledica nepravilnosti delovanja električnih inštalacijah.

Meritev električnih inštalacij opravlja strokovno usposobljeno osebje

Ker gre za zelo resno zadevo, meritev električnih inštalacij lahko opravlja le mojster s pridobljeno ustrezno strokovno izobrazbo in usposobljenostjo za pregledovanje električnih inštalacij. Predno ta oseba sploh lahko opravlja svoje delo, mora opraviti tudi strokovni izpit preglednika in merilca, zato je ta podatek vsekakor vredno preveriti, predno se boste odločili za najbolj primernega merilca električnih inštalacij.

Meritve električnih inštalacij so potrebne pred začetkom uporabe novih električnih inštalacij, prav tako pa ne smemo pozabiti nanje pri kakršni koli spremembi v inštalacijah, pri večjih vzdrževalnih delih, po udaru strele, po premestitvi strojev in električnih inštalacij in periodično glede na oceno tveganja objekta. Meritev električnih inštalacij se vedno zaključi z izdajo ustreznega zapisnika, kjer izvajalec opiše morebitne napake in ugotovljene pomanjkljivosti, prav tako pa so podani predlogi za odpravo napak. Z upoštevanjem standardiziranih metod merjenja poskrbimo za redno preverjanje zanesljivosti delovanja električnih inštalacij, strojev in naprav.

urednistvo

Next Post

Široka ponudba zobozdravniških storitev

Sun Oct 25 , 2020
Strokovna izvedba električnih inštalacij je ključnega pomena za zagotavljanje zadostne varnosti pri njihovi uporabi in tudi varnosti pred požarom. Površnost in nestrokovna izvedba se nam lahko v mnogih primerih maščujeta, saj lahko napaka v delovanju povzroči celo večjo materialno škodo ali ogrozi življenja uporabnikov. Vse to in še več pa [...]
Zobozdravnik Ljubljana

You May Like