Ogrevanje na pelete, lesna biomasa v kompaktni obliki

Ogrevanje na pelete omogoča lesna biomasa v kompaktni obliki. Lesno biomaso za ogrevanje na pelete bi lahko imenovali tudi tekoč energent.

Kazalo vsebine

Les v tekoči obliki

Za les vemo, da obstaja v različnih oblikah. Klasična drva in druge podobne oblike so les v trdni obliki. Če les zreduciramo na manjše enote, pa pridobi tekoče stanje v različnih izvedbah. Izkoriščamo lahko silo teže, pri peletih pa se zanašamo na poseben transportni sistem. Tekoče stanje izkorišča ogrevanje na pelete, kar hkrati les izenači z drugimi tekočimi energenti. Pri tem ne gre za tekoče stanje, kot ga imajo tekočine, ampak način doziranja energenta za ogrevanje na pelete. Zaradi te lastnosti je mogoče ogrevanje na pelete avtomatizirati na podobne načine, kot ogrevanje s kurilnim oljem, zemeljskim plinom, električno energijo in podobne načine ogrevanja. Zato je ogrevanje na pelete tudi evolucija klasičnega načina ogrevanja na drva. Energent je praktično isti, razlika so nekateri dodatki. Pri izbiri je na sestavo treba biti pozoren ter dodobra preračunati računico. Cena je pogosto tudi odraz večje ali manjše učinkovitosti, vendar ne v vsakem primeru. Do kakšnih odstopanj pride, se lahko prepričamo z raznimi testi neodvisnih potrošniških in drugih organizacij. Vmesno stopnjo so poznali že v preteklosti, šlo pa je za drobne kose lesa, ki so ga na kurišče dozirali preko posebnega dozirnega jaška. Izveden je bil iz pločevine ali podobne gladke snovi, ki je omogočala enostavno doziranje oziroma enostaven prehod do kurišča. Polnjenje je bilo z v vrha, ostalo je naredila sila teže, uporabnik peči pa je zgolj potrebam primerno doziral drobne kose lesa na kurišče. Za ogrevanje na pelete velja podoben princip, le da uporabniku ni potrebno ročno dozirati energent do kurišča. Vse to opravi avtomatiziran transportni sistem, ki ga je mogoče na različne načine nastaviti in nadzirati. S tem pa omogoča ogrevanje na pelete tudi avtomatiziran in individualen nadzor naprave.

urednistvo

Next Post

Invisalign osvaja svet

Mon Nov 19 , 2018
<a href="https://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/stedilniki-peci-kamini-dodatki-in-pribor/peletne-peci/">Ogrevanje na pelete</a> omogoča lesna biomasa v kompaktni obliki. Lesno biomaso za ogrevanje na pelete bi lahko imenovali tudi tekoč energent. Les v tekoči obliki Za les vemo, da obstaja v različnih oblikah. Klasična drva in druge podobne oblike so les v trdni obliki. Če les zreduciramo na manjše enote, pa pridobi tekoče [...]
invisalign

You May Like