Okopalnik za koruzo je učinkovit pomočnik na vaši njivi

Leta nazaj so kmetje le s težavo obdelovali velike kmetijske površine. Delo na kmetiji je bilo naporno in fizično zelo obremenjujoče. S pojavom različnih kmetijskih strojev, je za kmeta postalo delo veliko bolj prijazno. Kmetijski stroji, med katerimi je tudi okopalnik za koruzo, so postali učinkoviti pomočniki za delo na njivi.

Okopalnik za koruzo se v osnovi uporablja za mehansko odstranjevanje plevelov v koruzi. Vendar se ga lahko uporablja tudi za okopavanje drugih poljščin, kar pomeni, da je na polju vsestransko uporaben. Edini pogoj je, da poljščine sejemo v enaki medvrstni razdalji. Delovna širina okopalnikov je lahko različna. To pomeni, da z različno širokimi okopalniki hkrati okopljemo različno število vrst koruze. S širšim okopalnikom lahko okopljemo večje število vrst. Na okopalnik lahko pritrdimo tudi dognojevalec. Tako hkrati odstranjujemo plevel in dognojimo pridelek. Na ta način je naše delo še hitreje opravljeno.

Dognojevalec za boljšo letino koruze

Koruza je ena od žitaric, ki je po obsegu pridelave ena od najbolj razširjenih poljščin. Večina pridelka se porabi za krmo živine v obliki silaž in krmil. Zaradi tega je za vsakega kmeta, ki prideluje to poljščino, zelo pomemben pridelek. Za obilen pridelek je potrebno koruzo ustrezno obdelovati, negovati ter hkrati gnojiti. Za dognojevanje nam v tem primeru pride prav dognojevalec.

Za obilen pridelek koruze je bistvena priprava tal. Pred samo pripravo običajno zemljo temeljito pognojimo, jo zorjemo in pobranamo. Potem sledi setev koruze, pri čemer mora biti zemlja ustrezno zrahljana. Ko koruza po nekem času vzklije, in je dovolj visoka, jo je potrebno okopati. Okopavanje je pomemben proces s katerim zatremo plevele. Ob okopavanju, pa je potrebno koruzo še enkrat pognojiti, čemur pravimo dognojevanje. Dognojevalec enostavno montiramo na okopalnik za koruzo in tako z njim opravimo dognojevanje. Sedaj nam mora biti naklonjeno le še vreme, in tako bomo zadovoljni z našo letino koruze.

urednistvo

Next Post

How convenient is rafting and kayaking on the Soca River?

Fri Nov 23 , 2018
Leta nazaj so kmetje le s težavo obdelovali velike kmetijske površine. Delo na kmetiji je bilo naporno in fizično zelo obremenjujoče. S pojavom različnih kmetijskih strojev, je za kmeta postalo delo veliko bolj prijazno. Kmetijski stroji, med katerimi je tudi <a href="http://www.prelogkm.si/okopalnik-za-koruzo-2-vrstni-z-dognojevalno-inox.html">okopalnik za koruzo</a> , so postali učinkoviti pomočniki za delo na njivi. Okopalnik [...]
Soča rafting

You May Like