Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Ta sporazum določa pogoje uporabe gradiva in storitev, dostopnih na spletni strani popupdom.si (v nadaljevanju – »spletna stran«).

1.Osnovni pogoji

1.1. Uporaba gradiva in storitev, dostopnih na spletni strani se določa s pravili dejanske zakonodaje Sloveniji.

1.2. Ta sporazum je javen. Z dostopom do gradiva spletne strani pa se šteje, da je uporabnik pristopil k temu sporazumu.

1.3. Administracija spletne strani ima pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje tega sporazuma. Take spremembe začnejo veljati po 3 (treh) dneh, po tem ko je na spletni strani objavljena nova različica sporazuma. V primeru, da se uporabnik ne strinja z vnesenimi spremembami, se je dolžan odpovedati dostopu na spletno stran in prenehati z uporabo gradiva in storitev dotične strani.

2. Obveznosti uporabnika

2.1. Uporabnik se strinja, da ne bo storil ničesar, kar bi se lahko štelo za kršenje zakonodaje oziroma mednarodnega prava – na področju intelektualne lastnine, avtorskih in/ali sorodnih pravic, prav tako ne bo storil ničesar kar bi privedlo do nepravilnega delovanja spletne strani in njenih storitev.

2.2. Uporaba gradiva spletne strani brez soglasja imetnika pravic ni dovoljena. Za uporabo gradiva spletne strani je potrebna sklenitev licenčne pogodbe oziroma pridobitev licence, in sicer s strani imetnika pravic.

2.3. Pri navajanju gradiva s te spletne strani, ko je vključeno avtorsko delo, je obvezen sklic na povezavo (link) na spletno stran.

2.4. Komentarji in ostali zapisi uporabnika na spletni strani ne smejo biti v nasprotju z zakonodajo in splošno veljavnimi moralnimi in etičnimi normami.

2.5. Uporabnik je opozorjen na to, da administracija spletne strani ne odgovarja za obiskovanje in uporabo zunanjih resursov, povezav, ki se lahko pojavijo na spletni strani.

2.6. Uporabnik se strinja, da administracija spletne strani ni odgovorna in nima posrednih ali neposrednih obveznosti do uporabnika v zvezi z morebitno oziroma nastalo izgubo ali škodo, ki je povezana s katerokoli vsebino spletne strani, registracijo avtorskih pravic in podatkov o registraciji, izdelki ali storitvami, ki so na voljo oziroma do katerih se dostopa preko zunanjih spletnih mest, virov ali kakršnih koli drugih stikov uporabnika, do katerih je prišel preko informacij, ki so bile objavljene na spletni strani ali preko povezav na druge spletne strani.

2.7. Uporabnik se strinja, da so vsa gradiva in storitve te spletne strani ali kakšen koli del strani del oglaševanja. Uporabnik se strinja, da administracija spletne strani ni odgovorna in nima nobenih obveznosti do takega oglaševanja.

3. Drugi pogoji

3.1. Vse morebitne spore iz tega sporazuma ali v zvezi z njim, se rešujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

3.2. Nič v sporazumu ni mogoče razumeti kot vzpostavitev zastopniškega odnosa med uporabnikom in administracijo strani, partnerstva, odnosov, ki temeljijo na skupni dejavnosti, osebnega najema ali kakršni koli drugih odnosov, ki niso izrecno predvideni v sporazumu.

3.3. V primeru, da sodišče prizna katero koli določbo tega sporazuma za neveljavno ali neizvršljivo, to ne povzroči razveljavitve drugih določb sporazuma.

3.4. Administraciji spletne strani neukrepanje, v primeru kršenja določb sporazuma kogar koli izmed uporabnikov, ne odvzema pravic do sprejetja ustreznih ukrepov za zaščito svojih interesov in zaščito avtorskih pravic do shranjenega gradiva v skladu z zakoni.

Uporabnik potrjuje, da je seznanjen z vsemi členi tega sporazuma in jih brezpogojno sprejema pogoje poslovanja.

Pogoji poslovanja

Ta sporazum določa pogoje uporabe gradiva in storitev, dostopnih na spletni strani fubar.si (v nadaljevanju – »spletna stran«).

1.Osnovni pogoji

1.1. Uporaba gradiva in storitev, dostopnih na spletni strani se določa s pravili dejanske zakonodaje Sloveniji.

1.2. Ta sporazum je javen. Z dostopom do gradiva spletne strani pa se šteje, da je uporabnik pristopil k temu sporazumu.

1.3. Administracija spletne strani ima pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje tega sporazuma. Take spremembe začnejo veljati po 3 (treh) dneh, po tem ko je na spletni strani objavljena nova različica sporazuma. V primeru, da se uporabnik ne strinja z vnesenimi spremembami, se je dolžan odpovedati dostopu na spletno stran in prenehati z uporabo gradiva in storitev dotične strani.

2. Obveznosti uporabnika

2.1. Uporabnik se strinja, da ne bo storil ničesar, kar bi se lahko štelo za kršenje zakonodaje oziroma mednarodnega prava – na področju intelektualne lastnine, avtorskih in/ali sorodnih pravic, prav tako ne bo storil ničesar kar bi privedlo do nepravilnega delovanja spletne strani in njenih storitev.

2.2. Uporaba gradiva spletne strani brez soglasja imetnika pravic ni dovoljena. Za uporabo gradiva spletne strani je potrebna sklenitev licenčne pogodbe oziroma pridobitev licence, in sicer s strani imetnika pravic.

2.3. Pri navajanju gradiva s te spletne strani, ko je vključeno avtorsko delo, je obvezen sklic na povezavo (link) na spletno stran.

2.4. Komentarji in ostali zapisi uporabnika na spletni strani ne smejo biti v nasprotju z zakonodajo in splošno veljavnimi moralnimi in etičnimi normami.

2.5. Uporabnik je opozorjen na to, da administracija spletne strani ne odgovarja za obiskovanje in uporabo zunanjih resursov, povezav, ki se lahko pojavijo na spletni strani.

2.6. Uporabnik se strinja, da administracija spletne strani ni odgovorna in nima posrednih ali neposrednih obveznosti do uporabnika v zvezi z morebitno oziroma nastalo izgubo ali škodo, ki je povezana s katerokoli vsebino spletne strani, registracijo avtorskih pravic in podatkov o registraciji, izdelki ali storitvami, ki so na voljo oziroma do katerih se dostopa preko zunanjih spletnih mest, virov ali kakršnih koli drugih stikov uporabnika, do katerih je prišel preko informacij, ki so bile objavljene na spletni strani ali preko povezav na druge spletne strani.

2.7. Uporabnik se strinja, da so vsa gradiva in storitve te spletne strani ali kakšen koli del strani del oglaševanja. Uporabnik se strinja, da administracija spletne strani ni odgovorna in nima nobenih obveznosti do takega oglaševanja.

3. Drugi pogoji

3.1. Vse morebitne spore iz tega sporazuma ali v zvezi z njim, se rešujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

3.2. Nič v sporazumu ni mogoče razumeti kot vzpostavitev zastopniškega odnosa med uporabnikom in administracijo strani, partnerstva, odnosov, ki temeljijo na skupni dejavnosti, osebnega najema ali kakršni koli drugih odnosov, ki niso izrecno predvideni v sporazumu.

3.3. V primeru, da sodišče prizna katero koli določbo tega sporazuma za neveljavno ali neizvršljivo, to ne povzroči razveljavitve drugih določb sporazuma.

3.4. Administraciji spletne strani neukrepanje, v primeru kršenja določb sporazuma kogar koli izmed uporabnikov, ne odvzema pravic do sprejetja ustreznih ukrepov za zaščito svojih interesov in zaščito avtorskih pravic do shranjenega gradiva v skladu z zakoni.

Uporabnik potrjuje, da je seznanjen z vsemi členi tega sporazuma in jih brezpogojno sprejema.