Zadržki pred poslovanjem v tujini

Pred vstopom na tuji trg je vsekakor pametno pomisliti o številnih izzivih, ki stojijo na poti. En je vsekakor že logistika, saj so s tujino neizogibno povezane večje razdalje kot smo jih vajeni na lokalnem trgu. A to še zdaleč ni vse, pojavijo se še mnogi drugi pomisleki, ki jih bo treba razrešiti.

Jezik in kultura

Ko se podajamo v tujino, pri izbiri destinacije gotovo upoštevamo tudi lokalne navade, predvsem pa jezik in kulturo. Pri poslovanju v tujini ni nič drugače. Jezikovne ovire so pogost izziv za izvozna podjetja, kaj lahko pa se zgodi, da naletimo tudi na zanimive kulturne razlike in razlike v navadah, ki pomenijo oviro za poslovanje. Upoštevati je treba recimo nekatere državne praznike in dela proste dneve, ki morda preprečujejo učinkovito poslovanje v določenem času.

Infrastruktura

Gotovo je treba upoštevati tudi stanje infrastrukture v ciljni državi. Še tako dobro načrtovana logistika ne bo učinkovito delovala, če se bomo v praksi soočili z neprevoznimi cestami in neurejenimi prometnimi povezavami. Od infrastrukture sicer ni odvisna le logistika, že pri tej pa se kažejo mnoge daljnosežne posledice. Stanje infrastrukture lahko močno omejuje možnosti, ki jih imamo pri poslovanju v tujini, lahko pa tudi odpira nove priložnosti, odvisno od dejavnosti podjetja.

Pravni zadržki

Med najpogostejšimi in najbolj resnimi zadržki pa so pravni pomisleki. Ne gre nujno za težave, temveč za specifike, ki jih poslovanje s tujino prinaša. Potrebna bo prilagojena logistika, pa tudi drugi postopki poslovanja. Soočimo se z mnogimi predpisi pri poslovanju v tujini, še posebej pa pri prehodu državnih mej in meja gospodarskih združenj. Logistika je zaradi tega precej ovirana, nastanejo tudi določeni stroški, ki jih je smiselno rešiti. Seveda pa je logistika le en neposreden izraz teh izzivov, omenimo lahko tudi pravne zadržke pri samem poslovanju na tujem trgu, na primer večje težave pri izterjavi in financiranju.

urednistvo

Next Post

Priprava na setev

Fri Feb 15 , 2019
Uspeh kmetovanja je v veliki meri odvisen od dejavnikov, na katere niti nimamo neposrednega vpliva. Omenimo recimo kakovost zemlje, ki jo seveda lahko do neke mere izboljšamo, a smo v vsakem primeru omejeni s tem, kar nam nudi mati narava na naših parcelah. Ker je potencial v končni fazi omejen, […]
Vrtavkasta brana